22015Jan
Xu hướng màu sắc sơn nhà 2015

Xu hướng màu sắc sơn nhà 2015

Nếu “Green” nhiều hơn so với những gì bạn đã từng thấy, đó chắc sẽ là những mầm sống đang tan chảy trong cơ thể của chúng ta để cân bằng cả vật chất và tinh thần tâm hồn con người. Với sự kết hợp từ hơn 2.500 sắc màu, Sơn nhà 24/7 đã luôn phấn đấu cho sự tự do trong việc kiến tạo màu sắc. Đó cũng chính là lý do chúng tôi cho ra đời quan điểm và kiến thức về màu sắc dưới chủ đề: “ what color is GREEN?”


img1_color_trend_2014


img2_color_trend_2014

img3_color_trend_2014

img4_color_trend_2014