62016Jan
Màu sắc sơn nhà “Từ quá khứ đến tương lai”

Màu sắc sơn nhà “Từ quá khứ đến tương lai”

Heritage & FutureHeritage & Future

Xu hướng này đặt nền tảng để xác định chúng ta là ai. Buổi họp phát triển ý tưởng cho CF16 của chúng tôi bắt đầu bằng việc xác định: “Chúng ta cần hiểu về quá khứ để có thể bắt tay cho những thiết kế trong tương lai”. Ngày nay, các thương hiệu toàn cầu đều chú trọng đến việc giới thiệu di sản của họ.. Như tại triển lãm thiết kế tổ chức tại Milan vừa qua, rất nhiều công ty, doanh nghiệp đã đặt những thiết kế trong quá khứ của họ liền kề với các sản phẩm của hiện tại và tương lai. Vì sao? Bởi đó là những di sản đã tạo cho họ bề dầy lịch sử và độ tin cậy không thể thay thế trong lòng khách hàng. Đó cũng là nền tảng để họ tiếp tục cho ra đời những thiết kế bền vững và định hình tầm nhìn của doanh nghiệp, thương hiệu trong tương lai. Bằng cách nhìn theo hai hướng, chúng ta tìm thấy nguồn cảm hứng từ quá khứ, thể hiện được bản sắc riêng của mình và đặt niềm tin vào từng bước tiến về phía trước. Những yếu tố cổ điển hiện hữu có thể tương phản, hoặc bổ sung cho các thiết kế hiện đại, làm tăng thêm bề dày bản sắc, cái tôi của một người hoặc một tổ chức. Từ đó có thể cảm nhận rõ rằng bằng cách trân trọng lịch sử chúng ta càng hoàn thiện & sẵn sàng để thiết kế tương lai. Chuyển tải những ý nghĩa này vào bảng màu, chúng ta thấy các tông màu đỏ thể hiện di sản phong phú, nhưng vẫn mang đến những cảm hứng đương đại hướng đến tương lai.

TỰ HÀO VỀ QUÁ KHỨ VÀ KỲ VỌNG Ở TƯƠNG LAI

Heritage & FutureHeritage & FutureHeritage & Future
  • Silent Revolution
Silent Revolution
 Trích từ nguồn: http://dulux.com.vn