Dưới đây sẽ là video hướng dẫn rất chi tiết các bước để thi công sơn tường nhà. Các bạn có thể tự mình sơn nhà hoặc giám sát thợ sơn sau khi xem các video clip trên.

Hướng dẫn sơn nhà - phần 1

Hướng dẫn sơn nhà - phần 2

Hướng dẫn sơn nhà - phần 3

Hướng dẫn sơn nhà - phần 4

Hướng dẫn sơn nhà - phần 5