Bảng giá sơn Nippon  trên là của  Nippon Việt Nam cung cấp, được áp dụng tại thời điểm hiện tại. Mức triết khấu tối đa là 30%, nếu tại đâu có mức triết khấu cao hơn thì xin hãy kiểm tra sơn cẩn thận trước khi sử dụng.

Các sản phẩm sơn ngoài trời

STT
Tên sản phẩm
Sơn gốc/màu
Bao bì
Giá bán sau VAT
01
Nippon WEATHERGARD BÓNG
Màu chuẩn
1L
281,000
02
Nippon WEATHERGARD BÓNG
Màu chuẩn
5L
1,372,000
03
Nippon WEATHERGARD BÓNG
Màu chuẩn
18L
4,782,000
04
Nippon SUPERGARD
Màu chuẩn
5L
785,000
05
Nippon SUPERGARD
Màu chuẩn
18L
2,690,000
06
Nippon SUPER MATEX
Màu chuẩn
5L
568,000
07
Nippon SUPER MATEX
Màu chuẩn
18L
1,760,800

 

Các sản phẩm sơn trong nhà

STT
Tên sản phẩm
Sơn gốc/màu
Bao bì
Giá bán sau VAT
01
Nippon ODOURLESS bóng (không mùi)
Màu chuẩn
1L
248,000
02
Nippon ODOURLESS bóng (không mùi)
Màu chuẩn
5L
1,120,000
03
Nippon ODOURLESS bóng (không mùi)
Màu chuẩn
18L
516,000
04
Nippon ODOURLESS chùi rửa vượt trội bóng mờ
Màu chuẩn
1L
181,000
05
Nippon ODOURLESS chùi rửa vượt trội bóng mờ
Màu chuẩn
5L
779,000
06
Nippon ODOURLESS chùi rửa vượt trội bóng mờ
Màu chuẩn
18L
2,455,000
07
Nippon MATEX
Siêu trắng
18L
1,143,000
08
Nippon MATEX
Siêu trắng
4,8kg
278,000
09
Nippon MATEX
Màu chuẩn
18L
1,275,800
10
Nippon MATEX
Màu chuẩn
5kg
307,000
11
Nippon VATEX
Các màu
17L
713,000

 

Các sản phẩm sơn lót

STT
Tên sản phẩm
Sơn gốc/màu
Bao bì
Giá bán sau VAT
01
Nippon WEATHERGARD SEALER Sơn lót ngoài trời
Trắng
5L
793,000
02
Nippon WEATHERGARD SEALER Sơn lót ngoài trời
Trắng
18L
2,607,000
03
Nippon ODOURLESS SEALER Sơn lót trong nhà
Trắng
5L
562,000
04
Nippon ODOURLESS SEALER Sơn lót trong nhà
Trắng
18L
1,913,000

 

 

 

  • Nippon Vatex: 25.000đ/m2 
  •  Nippon Matex: 33.000đ/m2 (cao cấp) 
  • Nippon ODOURLESS chùi rửa vượt trội bóng mờ: 40.000đ/m2 (cao cấp) 
  • Nippon ODOURLESS bóng: 50.000đ/m2 (cao cấp) 
  • Nippon SUPER MATEX ngoại thất: 50.000 đ/m2 (cao cấp) 
  • Nippon WEATHERGARD BÓNG ngoại thất: 60.000đ/m2 (cao cấp)

 

Giá trên đã bao gồm cả nhân công và vật tư.

Tính diện tích tường